Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

1. Zamówienia można składać przez:

druk zamówienia ze strony www.lazienkiprima.pl
e-mail: biuro@lazienkiprima.pl
telefonicznie lub faxem
2. Po otrzymaniu zamówienia Prima skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
3. Potrzebne przy realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
6. Każde potwierdzone zamówienie jest realizowane od 1 do 10 dni roboczych:
-od momentu wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego
-od momentu potwierdzenia zamówienia, w opcji płatość za pobraniem
Wyjątek stanowią zamówienia na towary, których nie ma w magazynie. Wówczas termin dostawy jest ustalany indywidualnie, o czym Kupujacy jest informowany w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia do 30 dni, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączamy, lub wysyłamy pocztą potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon zgodnie z wyborem kupującego).
8. Należy sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, przy obecności Kuriera, czy nie doszło do jej uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, powinno się spisać w obecności dostawcy Odpowiedni Protokół.

9. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni liczonego od dnia wydania rzeczy, bez podawania jakjejkolwiek przyczyny, można skorzystać z oświadczenia, którego wzór umieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu.
Zwracany w następstwie odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego (dotyczy to również opakowania), chyba, że koniecznym było dokonanie zmiany w granicach zwykłego zarządu.
Koszty przesyłki ponosi Kupujący, Sprzedawca ponosi koszt zwrotu zapłaconej ceny.

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.
10. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
11.Sposoby płatności :

Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności.

* płatność przelewem na podane konto sprzedawcy wraz z podaniem danych osobowych kupującego oraz nazwy zamawianego produktu
* wysyłka za pobraniem

12.Opłaty :  

Opłata za dostawę jest uzależniona od wartości zamówienia, jej wartość jest uwidoczniona przy każdym produkcie,w momencie dodania go do koszyka. 
(za wyjatkiem kabin prysznicowych i przesyłek paletowych, w tych przypadkach koszty dostawy uzgadniane są indywidualnie).

13.Gwarancja :
Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta/importera. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub fakturyVat/.

14. Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

15.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. Kupujacy ma możliwość w każdym czasie wglądu do swoich danych osobowych, oraz do żądania dokonania w nich odpowiednich zmian.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów, prowadzenia i anulowania promocji oraz do wprowadzania do nich zmian.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma 
"Prima"

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Rejtana 20
Kontakt:
Tel.: 32 764 18 53

Fax: 32 764 18 63
tel. komórkowy: 510128511

tel. komórkowy: 603333537

e-mail: biuro@lazienkiprima.pl

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Cel pozyskiwania danych
Dane klientów są pobierane przede wszystkim w celu stworzenia indywidualnego konta w sklepie lazienkiprima.pl. Służą także do zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Administracja danych
Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest PRIMA ANNA SZOLC z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Rejtana 20), na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6291530420 REGON: 240542198.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Dostęp do danych
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Polityka cookies
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

 

 

                    Wzór oswiadczenia o odstapieniu od umowy zawartej na odległość

     


                                                                                                             ............................................
                                                                                                                    (miejscowość,data)


             .................................................................
                   (imię i nazwisko kupującego )            ..................................................................
                        (adres kupującego)            .................................................................
                      (nr telefonu, e-mail)
                                                                                                                        "PRIMA"
                                                                                                                    41-300 Dabrowa Górnicza
                                                                                                                    ul. Rejtana 20


             
           Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z Art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie
           niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
           odstępuje od umowy sprzedaży, zawartej dnia ..................

           W związku z powyższym prosze o zwrot kwoty ........................ zł (słownie.............................................
           
           .....................................................) na rachunek bankowy o numerze ..............................................
 
           ..................................................... / przekazem pocztowym* na adres ..............................................


           Zwracam równiez w stanie nie zmienionym następujący towar ...............................................................
           który otrzymałem dnia ............
           W załączeniu przesyłam otrzymany paragon/fakturę VAT*           * niepotrzebne skreślić                                                 ..................................................................
                                                                                                          czytelny podpis kupującego

  • icoregulamin.pdf, świadczenie o odstąpienia od umowy zawartej na odległość